Novinarsko obrazovanje i lažne vijesti: Pregled literature

Autor: Tijana Vukić

Sažetak

Ovaj članak donosi znanstveni pregled literature i istraživanja o novinarskom obrazovanju i lažnim vijestima iz međunarodne i lokalne, hrvatske perspektive. Svrha je rada ispitati povezanost obrazovanja za novinare, kao znanstvene i akademske discipline i nastavne prakse, s problemima koje fenomen lažnih vijesti donosi u digitalno doba masovnih medija. Na temelju sveobuhvatne kritičkokonceptualne analize skupa znanja toga određenog predmeta utvrđeno je da je rasprava o položaju novinarskog obrazovanja u vezi s lažnim vijestima prisutna i raznolika. U tom se kontekstu lažne vijesti zasad međunarodno istražuju s različitih stajališta – sadržaja visokoškolskih kurikula, stavova studenata, novinarstva i medijskih studija, novinarske prakse, medijske publike itd. U rješavanju problema obrazovanja novinara i lažnih vijesti mogu se izdvojiti tri strujanja. Prvo se odnosi na sustavnu formalnu ili dodatnu edukaciju o medijskoj i informacijskoj pismenosti. Sljedeće se odnosi na razne promjene vezane uz sustav visokog obrazovanja za obrazovanje novinara (najčešće su sugestije vezane uz studijski program), ali bez konkretnih prijedloga za njegovu rekonstrukciju ili nadogradnju. Posljednje zagovara dodatno stručno obrazovanje zaposlenih novinara. Iz lokalne perspektive, iako sugestiju za novinarsko obrazovanje kao rješenje problema lažnih vijesti donose samo dva članka, nakon temeljitog istraživanja može se zaključiti da lažne vijesti i novinarsko obrazovanje još uvijek nisu tema od interesa hrvatskim znanstvenicima iz komunikacijskih znanosti.

Ključne riječi: dezinformacija, digitalno doba, lažne vijesti, novinarski kurikul, novinarsko obrazovanje
Download: Klikni ovdje.