O misaonim procesima osoba s poremećajem iz autističnog spektra iz perspektive filmskog medija: Slučaj Temple Grandin

Autor: Marina Biti, Eva Brlek

Sažetak

Neurokognitivna perspektiva primjenjuje se kao ishodište za prepoznavanje objektivnih uzroka poremećaja iz autističkog spektra, kao i komunikacijskih teškoća koje proizlaze iz samog poremećaja. To se ishodište nadograđuje kroz studiju slučaja praćenu posredstvom filmskog djela Temple Grandin redatelja Micka Jacksona. Upozorava se na sposobnost filmskog medija i kreativnih praksi da komunikacijske teškoće osoba s poremećajem iz autističkog spektra približe svijesti većine te da doprinese kvalitetnijem tretiranju pacijenata, kao i prevladavanju društvenih predrasuda, unapređivanju kvalitete komunikacije te višem stupnju integracije osoba s poremećajem iz autističkog spektra u sferu socijalne stvarnosti.

Ključne riječi: drugost, kinesis, mimesis, poremećaj iz autističkog spekt, teorija uma
Download: Klikni ovdje.