Rasprave o javnim politikama mrežne neutralnosti u Hrvatskoj: Izvorišta i politički akteri

Autor: Mato Brautović

Sažetak

Ova studija predstavlja raspravu o neutralnosti mreže (NN) u hrvatskoj javnoj sferi, njezinu nastanku i povezanosti sa sličnim raspravama u Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj uniji. Studija također pokušava odgovoriti na pitanje tko su akteri javnih politika koji utječu na debatu o net neutralnosti, kako se odvijao proces donošenja javne politike o NN-u te koja je uloga medija. Empirijski podaci prikupljeni su iz dokumenata i objava na internetskim stranicama vlade, medija, nevladinih organizacija i industrije. Podaci pokazuju dvije paralelne debate o neutralnosti mreže i karakteru hrvatskog procesa stvaranja javnih politika: debata koja se događa u mainstream i online medijima s dominacijom međunarodnih tema i aktera (SAD, EU) i druga debata koja je skrivena od hrvatske javne sfere, a koja se odvija na panelima i konferencijama koje uglavnom organizira Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Iako su mainstream mediji pozitivno izvijestili o neutralnosti mreže, oni nisu uspjeli približiti proces kreiranja javnih politika i debate o NN javnosti kao što je to bio slučaj u SAD-u ili u Zapadnoj Europi.

Ključne riječi: digitalne metode, e-debate, Hrvatska, neutralnost mreže, proces donošenja javnih politi
Download: Klikni ovdje.