Studija slučaja 24sata: Mjesto edukativnih tema u tabloidnom novinarstvu

Autor: Željana Ivanuš

Sažetak

U fokusu interesa tabloidnih novina poznate su i slavne osobe, tračevi, skandali, sudski procesi i druge slične teme. Postavlja se pitanje mogu li čitatelji išta naučiti iz takvih novina? Kroz studiju slučaja hrvatskoga dnevnog tabloida 24sata znanstvenom metodom analize sadržaja istražuje se edukativna funkcija tabloidnih novina. Istraživanjem je potvrđena hipoteza da se edukativne teme povremeno pojavljuju na naslovnicama 24sata. Naime, na 98 naslovnica (28 %) od ukupno 351, koliko ih je bilo u 2017. godini, objavljeno je 108 naslova kojima su najavljene edukativne teme. Najviše tema bilo je vezano uz zdravlje, kulinarstvo, zaštitu potrošača i financije. Edukativne teme dobivaju redovito veliki prostor na naslovnici jer su 44 teme bile glavna priča dana, odnosno šlager A, 26 tema bilo je šlager B, a 38 tema bile su male najave, odnosno mali šlageri. Novine zadržavaju tabloidni stil uređivanja i kod takvih tema jer su najavljene jakim tabloidnim naslovima, nadnaslovima i podnaslovima te su grafički poja- čani primjenom crvene i crne boje uz velike fotografije ili infografiku.

Ključne riječi: 24sata, edukativna funkcija novina, naslovnice, tabloid
Download: Klikni ovdje.