Dezinformacije u novomedijskom sustavu - značajke, oblici, razlozi širenja i potencijalni načini njihova suzbijanja

Autor: Tomislav Levak

Sažetak

Cilj je ovoga rada pojasniti fenomen dezinformacija i njegov utjecaj te ukazati na veličinu i ozbiljnost ovoga problema, kao i na važnost zajedničkoga djelovanja svih društvenih struktura u njegovu rješavanju.
Osmišljavanje i proizvodnja neistinitih i netočnih informacija i vijesti u različite svrhe te njihovo širenje, uglavnom usmenim putem, zabilježeni su još u antičko doba. Nakon izuma tiskarskoga stroja započelo je njihovo kontinuirano umnažanje i distribucija i u pisanom obliku, što im je ujedno omogućilo jači utjecaj, dulje trajanje i veći doseg. Zahvaljujući razvoju medija, osobito masovnih medija poput novina, radija i televizije, informacije i vijesti širile su sve brže, lakše i dalje, no paralelno sve su se češće u javnom prostoru počele pojavljivati i dezinformacije. Zbog snažnoga razvoja tehnologije i pojave novih digitalnih medija, u prvom redu interneta, društvenih mreža i komunikacijskih platformi, kao globalnih komunikacijskih fenomena, ovaj je problem u aktualnom digitalnom dobu i novomedijskom sustavu poprimio zabrinjavajuće, nerijetko i opasne razmjere. Prema recentnim pokazateljima i istraživanjima situacija se sve više pogoršava.
Premda se u posljednjih nekoliko godina u Europi i svijetu značajno povećao broj znanstvenih radova i istraživanja na ovu temu, riječ je o kompleksnoj i još uvijek nedovoljno obrađenoj problematici u znanstvenom diskursu. Stoga se u ovom radu daje pregledan uvid u definicije i značajke dezinformacija, kao pojma koji je na razini Europske unije službeno usvojen u svrhu označavanje ove pojave, ali i srodnih i bliskih termina kao što su lažne vijesti (fake news), misinformation, malinformation, informacijski poremećaj (information disorder), informacijsko zagađenje (information pollution), alternativne činjenice (alternative facts) i drugi. Pomoću iznošenja odgovarajuće stručne teorijske podloge i rezultata niza relevantnih prethodnih istraživanja, ukratko se prikazuju i povijesni razvoj i poznati slučajevi uporabe dezinformacija te uzroci, razlozi, posljedice i najosjetljivije sfere njihove produkcije i širenja u suvremenom društvu. Predočavaju se i do sada utvrđeni načini za prepoznavanje, prevenciju i borbu protiv dezinformacija, ali i predlažu nove mjere za njihovo suzbijanje

Ključne riječi: dezinformacije, digitalno doba, informacijski poremećaj, lažne vijesti, novi mediji, novomedijski sustav, suzbijanje dezinformacija
Download: Klikni ovdje.